Έγκριση από το Ανώτατο Δικαστήριο για επαγωγή όρκων διαβεβαιώσεων και Ένορκων Δηλώσεων

Η Δικηγόρος και συνιδρυτής του γραφείου μας κα. Ιωάννα Χρ. Αντωνίου εγκρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο για επαγωγή όρκων, διαβεβαιώσεων, Ένορκων Δηλώσεων ή Δηλώσεων σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Όρκων Νόμου (Κεφ. 18).